Details

Straat: Fahrenheitstraat
 
Foto's van je straat. Zie voor eventueel meer foto's www.haagsebeeldbank.nl
Locatie
Vermeldingen
Deel van Den Haag sinds: altijd
Datum vaststelling naam: 1906
 
 
Beschrijving
Daniël Gabriël Fahrenheit (1686-1736), Duits natuurkundige en instrumentmaker. Woonde sinds 1717 te Amsterdam waar hij colleges in de fysica gaf. Vervaardigde alcohol- en kwikthermometers. Zijn schaalverdeling is wel in de natuurkunde maar niet in het dagelijks leven door die van Celsius verdrongen. Nog in 1736 kreeg hij octrooi op zijn uitvinding van een waterbuismolen voor het droogleggen van landerijen. Fahrenheit overleed ten huize van Johannes Frisleven op het Plein in Den Haag. De boedelbeschrijving berust in het Haags Gemeentearchief.
 
Zoek ook in de collecties van het Haags Gemeentearchief naar Fahrenheitstraat